ჩვენთან ანგარიშსწორება შესაძლებელია როგორც ნაღდი (PAY BOX), ასევე საბანკო ანგარიშსწორებით/ბარათით.

შპს აუტოტესტ გეორგია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405041119

 

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

 

მიმღების ანგარიში: GE51TB7683836080100003