უკან
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
22 მაისი

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

2011 წლის 15 აპრილს, შეიქმნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – „სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო“.

 

იხ.ვრცლად..