უკან
ტექისნპექტირების რეგულაციებში შეტანილი ცვლილებები

ტექისნპექტირების რეგულაციებში შეტანილი ცვლილებები

2020 წლის 1 აპრილიდან ყველა ავტო-სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც საქართველოში გაივლის პირველად რეგისტრაციას, მათთვის საჭის მდებარეობის ცვლილება იკრძალება.