უკან
ცვლილება რეგლამენტში!

ცვლილება რეგლამენტში!

2020 წლის 1 აპრილიდან, 510-ე ტექნიკურ რეგლამენტში შევიდა ცვლილება, რომლის მოხედვითაც, მომხმარებელს შეუძლია პტი ცენტრს წარუდგინოს ავტომობილის სარეგისტრაციო მოწმობის ასლი.