ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

გამონაბოლქვი

        დიზელის და ბენზნის საწვავზე მომუშავე ძრავების გამონაბოლქვის შემოწმება

 

  • ბენზინის ძრავის გამონაბოლქვში ნახშირჟანგის (CO), ნახშირორჟანგის (CO2), ნახშირწყალბადის (CH) სიდიდეების განსაზღვრა;
  • დიზელის საწვავზე მომუშავე ძრავის გამონაბოლქვში კვამლიანობის სიდიდის განსაზღვრა.