ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

ამორტიზატორები

ავტომობილის ამორტიზატორების ეფექტურობის პროცენტული სიდიდის განსაზღვრა

 

  • ამორტიზატორების  ეფექტურობის პროცენტული სიდიდის განსაზღვრა;
  • წარმოქმნილი ხმაურის, კაკუნის  მიზეზის დადგენა;