ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სავალი ნაწილი

                                  სავალი ნაწილის დიაგნოსტიკა 

 

  • საჭის ფოლხვის, უქმი სვლის კუთხის სიდიდის განსაზღვრა;
  • სავალ ნაწილში არსებული ხმაურის, ცემის, ვიბრაციის მიზეზის დადგენა;
  • წინა და უკანა თვლების განშლადობის სიდიდის დადგენა;