ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

2018-05-21

    კონფერენცია თემით, საწვავის ხარისხზე, საავტომობილო პარკის არსებულ მდგომარეობასა და პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ