ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

კონტაქტი

დავით აღმაშენებლის ხეივანის XI კმ

ცამეტი ასურელი მამის ქუჩა

p.b.  0159

Tel. 032 253 10 09

mail.  info@autotest.ge

შპს აუტოტესტ გეორგია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405041119

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში: GE51TB7683836080100003