ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

დაიწყება თუ არა ტექდათვალიერება იანვრიდან?
10 ნოემბერი, 2017