ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

პოლიტიკური თოქ-შოუ ''პირისპირ'' იმედის ეთერში
10 ნოემბერი, 2017