ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

მზადება სავალდებულო ტექ. ინსპექტირებისთვის
10 ნოემბერი, 2017