ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება TV-პირველი
10 ნოემბერი, 2017