ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდეულო ტესტირების განხილვა
10 ნოემბერი, 2017