ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

რა კავშირი აქვს ჰაერის დაბინძურებას ონკოლოგიურ დაავადებებთან
10 ნოემბერი, 2017