ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

პრემიერ მინისტრი ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირების ინიციატივით გამოდის
10 ნოემბერი, 2017