ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

რა შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს მოსახლეობას ტექდათვალიერება
9 ნოემბერი, 2017