ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

კონფერენცია თემით, საწვავის ხარისხზე, საავტომობილო პარკის არსებულ მდგომარეობასა და პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ
21 მაისი, 2018

 

 

კონფერენცია თემით, საწვავის ხარისხზე, საავტომობილო პარკის არსებულ მდგომარეობასა და პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ