ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

PTI-ს შედეგები მაესტროს კითხვებს ვაჟა იორდანიშვილი პასუხობს(live)
5 მარტი, 2018