ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ახალი რეგულაცია ტექდათვალიერების ცენტრებისთვის
26 იანვარი, 2018