ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ნაწილობრივ ამოქმედდა
4 იანვარი, 2018