ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტომობილების ტექდათვალიერება - გადავადებული რეგულაცია
31 დეკემბერი, 2017