ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

''ღია სტუდია'' 13.12.17 ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება
15 დეკემბერი, 2017