ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

აქცია-პერფორმანსი უცნობი ავტორებითა და მოტივით
7 დეკემბერი, 2017