ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინპექტირება იმედის დილის ეთერში 21.11.2017
7 დეკემბერი, 2017