ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

გადაცემა X-ზონა ლიზა ვადაჭკორიასთან 13.11.2017 წ
13 ნოემბერი, 2017