ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სამუხრუჭე სისტემა

          სამუხრუჭე სისტემის და მისი შემადგენელი ნაწილების ტესტირება

 

  • ეფექტური სამუხრუჭე ძალის განსაზღვრა;
  • თვლებს შორის სამუხეუჭე ძალის სხვაობის განსაძღვრა;
  • სამუხრუჭე სისტემის შემადგენელი კვანძების გაუმართაობის დიაგნოსტიკა;
  • საყრდენი დისკის დეფორმაციის, ცემის დიაგნოსტიკა.