ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

ჩვენი რეკვიზიტები

 

 

შპს აუტოტესტ გეორგია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405041119

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში: GE51TB7683836080100003